top of page

אהבה ❤️ ואכזבהאנחנו מאוכזבים כאשר אנו מרגישים שהאהבה שרצינו לתת אינה מתקבלת באופן שיכול לגרום לנו המשכיות..יש רצון שאינו מתממש ושאינו יוצר תנועתיות וזרימה, קיבלנו חסימה לרצון שלנו להשפיע את עצמנו ולהתמסר לאותו הרגע בהוויה, בהיות, בנוכחות, נמנעה מאיתנו חוויה, נמנע מאיתנו טעם החיים, נמנעה מאיתנו השיתופיות, נמנע הביטוי העצמי ואז נוצרה האכזבה בתחושת הריקנות, לא קיים באותו הרגע כלום גם לא אנחנו.


כדי להימנע מתחושת האכזבה לפעמים בלא מודע אנו מסגלים לנו התנהגות של אדם מרצה, אדם שרוצה להשפיע את האהבה שלו וכדי להימנע מתחושת אכזבה שדוחים את האהבה שלו הוא מתאים את עצמו לרצונות האחר! וכך האחר קובע עבורו מתי עליו לתת את אהבתו ולכן קטנים הסיכויים לאכזבה מהצד השני ואנו חשים "בטוחים"


כשאנו מסגלים לעצמנו את התנהגות האדם המרצה קטנים הסיכויים שלנו לחוש אהבה אמיתית שמחה אמיתית ואושר אמיתי! הסיבה היא פשוטה!

אמנם אנו נמנעים מאכזבה של מישהו אחר אבל... מתחילים להיות מאוכזבים מעצמנו על כי אנו מוותרים על הרצונות שלנו, שמים רצונות של מישהו אחר לפנינו, מה שקורה שהגענו לאותה תחושת אכזבה שניסינו כל כך להימנע ממנה,

יש אנשים שמראש נמנעים מתנועתיות ומזרימה כדי לא לחוש אכזבה, לכן גם לא משתפים פעולה ולא מוכנים לנסות ולחוות דברים חדשים, הם מפחדים להתאכזב אבל חווים את החיים כאכזבה אחת גדולה.


באנו לכאן כדי להתממש ולהשפיע אותנו את האהבה שהיא אנחנו, באנו לרפא את עצמנו מכל האכזבות מכל הדחיות, מכל תחושות הלבד, מכל הרגשות הנמוכים שגורמים לנו תחושת סבל...


הסוד הגדול ביותר והידוע ביותר לריפוי הריצוי או ההמנעות וריפוי תחושת האכזבה הוא:

כנות רגשית! להיות כנה בקשר לרגשות שלך!

להתחיל כל משפט ב.. אני מרגיש! ולדבר על הרגשות שלי! להימנע מהאשמה! לא של אחרים ולא של עצמנו!

מה אני מרגיש! להפעיל את הרגש ליצירת גבולות, למימוש חלומות, לעשייה שבאה מתוך שמחה, הדבר המשמעותי ביותר המגיע מתוך כנות רגשית הוא החופש להיות! החופש להיות מי שאתה באותנטיות שלך! וואוו כמה מופלא להיות חופשי קליל ומאושר וזאת היא האהבה


המסע בחיים אלו לאהבה שהיא אנחנו עובר דרך הכנות הרגשית והחופש להיות מי שאנחנו האמיתיים ואז נסללת עבורנו דרך המלך


בהצלחה רבה במסע החיים

כנרת מראה אחרת

מלווה אנשים בתהליכי ריפוי וצמיחה בכל תחומי החיים

052-2249658

1 view0 comments
bottom of page