top of page

נקודת המבט שלנו 😍

בחיים

חשובה נקודת המבט שלנו

ככל שנקודת המבט שלנו תהיה גבוהה יותר נוכל לראות את התמונה הרחבה יותר,

הראיה החזקה ביותר היא ראייה פנימית שבאה מחיבור לנשמה שלנו,

בחיבור לנשמה שלנו קיימת ההבנה האלוהית לנסיבות החיים הארציות,

יש חמלה ואהבה אינסופיות

אנו מבינים ונזכרים מי אנחנו האמיתיים

מה מהותינו כאן בחיים על פני האדמה

מה שליחותינו, מה מתנותינו, מה עשייתנו

אנחנו מרגישים ביחד ואחד

אנו מרגישים את האינסוף את תחושת הנצח

אנו מרגישים מוגנים בטוחים ואהובים

אנו מרגישים חופשיים, קלילים אווריריים ומרוממים

ואנו יודעים בידיעה מוחלטת כי הכל! הכל לטובה!


כנרת מראה אחרת

מלווה אנשים בתהליכי ריפוי וצמיחה בכל תחומי החיים

052-2249658

2 views0 comments
bottom of page