top of page

איך מדליקים את האהבה מחדש??? 🤔🤔🤔❤️❤️❤️

כדי להבין את מדליקים את האהבה בוא נבין קודם מה זאת אהבה... פנים רבות לאהבה... אהבה מתקשרת אצל רובנו למשהו חיובי כללי המכיל בתוכו את סך הרגשות הטובים כגוש אחד, שבאותו רגע קיים של חישת אהבה אנו חשים שמחה, התרחבות לב, שלווה, רוגע, אחדות, חמלה, סבלנות, קבלה, יצירה, הבנה, סיפוק, תשוקה, התפעמות, אחדות ועוד הרבה תכונות ורגשות חיוביים...
איך יוצרים את התחושה הזאת האהבה בתוכנו? מלמדים את עצמנו לחפש את הדבר החיובי בכל סיטואציה שנקראת בדרכנו, מלמדים את עצמנו לחוש כל רגש וכל תכונה חיובית שנמצאים בגוש האהבה, מתאמצים לחוש כל רגש ותכונה כזאת בנפרד, עד שברגע אחד מתאחדים הם לכדי הרגשת האהבה. ברגע שאני מרשה לעצמי לפתוח את הלב ולהתחיל לחוש את הרגשות הטובים לא רק הלב מתרחב אלא מתרחבת גם המהות שלי, ברגע שמתרחבת המהות שלי האנרגיה הדחוסה שנמצאת בתוכי כאדם בשר ודם מתרחבת ומתפרסת ונוצר החיבור עם המקור האלוהי שנמצא בתוכי, החלק האלוהה ממעל שקיים אצל כולנו מאפשר לנו לחוש באהבה הנכספת בתחושת השייכות שלנו והאחדות עם משהו גדול יותר ונשגב יותר מהקיום הדחוס שלנו כאן על פני כדור ארץ. כשאנו חשים אהבה אנו חשים התעלות, התעלות מהקיום הארצי שלנו, התעלות מתחושת הנפרדות שלנו מתחושת הבדידות הקיומית. לרוב אנו רגילים לחוש את תחושת האהבה כשאנו פוגשים בדרכנו מישהו שאנו חשים איתו קרבה זה יכול להיות אדם, חיה, דומם או צומח הנותן לנו תזכורת לתחושת האחדות שלנו, כי ביום יום אנחנו בנפרדות שמתבטאת דרך הגופים שלנו, אהבה מאחדת אותנו עם מישהו או משהו אחר מעבר למגבלות הגוף דרך האנרגיה הזורמת בנו ולכן אנחנו כל כך נכספים אליה.

להדליק את האהבה הזוגית קורה באותו האופן.. מתוך המקום של הנפרדות שאני חש בקשר הזוגי, אני מתחיל לחפש את החיובי בתוך הקשר ולומד ומתעקש להעצים אותו, אם זה בלהתחיל להודות לבן הזוג על כל מחווה, או להעצים תכונות חיוביות של אותו הבן זוג, אני מתחיל לייצר רגעי שמחה יזומים, ומתוך עבודה עצמית על לחוות כל תכונה ורגש חיוביים בתוך המערכת הזוגית ואם אין מספיק ליצור סיטואציות במכוון שדרכן אחווה את הרגשות החיוביים ואז מגיעה התרחבות הלב, נוצרת אחדות לבבית בין בני הזוג, מרגישים את השייכות, הלב מתרחב האנרגיה הדחוסה בתוכי מתחילה להתפרס ולהיות קלילה יותר ואז נוצר החיבור עם המקור האלוהי בתוכי ואני חש את האהבה עם בן זוגי. זאת לגמרי האחריות שלי להתחבר עם המקור האלוהי בתוכי ורק כך אוכל לבוא ממקום שלם לאהבה הזוגית. היות ואנחנו חשים את האחדות בתוכנו כשאנו חשים את תחושת האהבה עם בן זוגנו אנו מרגישים צורך להתחבר אליו כמה שיותר ולהתמזג איתו גם בגוף... כשאנו חשים את האיחוד המבורך בגוף ובנשמה עם בן זוגנו אנו חשים שלמים ויוצרים תחושה אלוהית משותפת ומאוחדת והתעלנו מעל תחושת הנפרדות. כששתי נשמות מתאחדות מתוך אהבה ותשוקה החיבור הוא מועצם והאנרגיה שנוצרת היא אלוהית... האנרגיה הזאת זורמת בתוכנו ודרכנו ואז חשים את האלוהות המפעמת בתוכנו ואנו נהפכים הווים ❤️ משמע בהוויה שלנו.

פוסט זה נכתב בהמשך ישיר לפוסט הקודם, קבלת אחריות על עצמנו וריפוי המקומות הכואבים בגוף הרגש, המיוצג ע"י הילד הפנימי

כנרת מדאר-בוני - כנרת מראה אחרת ליווי רגשי ואנרגטי במסע לגילוי העצמי

11 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page